Imprezy integracyjne

Są miłym elementem jednoczącym zespół pracowniczy. Przyjęło się, że jeśli grupa stawia na lepszy kontakt pomiędzy poszczególnymi swymi ogniwami – zgrana drużyna pracuje wydajniej i szybciej.

Dlatego we współczesnych firmach, nie bez kozery, wyznacza się na team liderów ludzi otwartych, towarzyskich i – nade wszystko – umiejących zarządzać swymi podopiecznymi. Dobrze jest się więc lepiej poznać, by wiedzieć, kogo obsadzić w jakiej roli i jak rozdzielać zakres zawodowych obowiązków. Do celów integracyjnych służą – od lat doskonalone – imprezy integracyjne.

Na miejsce ich realizacji można wybrać miejsce zaciszne lub – całkiem odwrotnie – klub taneczny, pub, kręgielnie czy salę koncertową. Członkowie poszczególnych projektów chadzają też na rozmaite eventy, kolacje, dodatkowe kursy, mające ich zjednoczyć na realizacji wspólnego celu. Na przykład na nauce obsługi jakiegoś urządzenia lub na uprawianiu wybranego sportu.

Może to i oryginalna strategia „firmy”, ale niedawno górnicy z Górnego Śląska, dostali karnety na treningi squasha, a także wejściówki do hali judo, gdzie dba się o to, by ciała mężczyzn pozostały wydajne przez długie lata. Wszak w pracy pod ziemią szybko traci się zdrowie. Poprawę warunków fizycznych górników połączono tu z zaszczepianiem w nich nowej pasji życiowej. Tej sportowej.

Dział kadr w jednej z dużych firm na Pomorzu często odwiedza duże hotele w wybranych kurortach Polski. Tam odbywają się szkolenia pracowników, a także bankiety na ich cześć, uroczyste wręczanie premii za odniesione zasługi i oficjalne gratulowanie awansu, przyznanego najlepszym kadrowcom. Piękne okoliczności takich spotkań, same w sobie, są nagrodą dla - na co dzień mocno zajętych - ludzi. Mają oni potem, co wspominać, jak również mocniej identyfikują się z firmą.

Bankowcy jeżdżą razem na narty – grupowe karnety są tańsze, a poza tym, po całym dniu spędzonym na stoku, przyjemnie jest wypocząć przy smacznym grzańcu bądź mocny drinku „Rob Royu” i dotrzeć do domu dopiero wieczorem, autokarem, który dla swych konsultantów wynajmuje oraz opłaca dany bank. Taki wypad w góry to też szansa, by poznać osoby codziennie mijane na korytarzu, spotykane we wspólnej kuchni czy w windzie.

Z kolei, pewien międzynarodowy band, szykujący razem projekty dla Unii Europejskiej, lubi – raz w miesiącu – popłynąć razem w rejs po Warcie, posłuchać koncertu organowego albo zjeść w kolację w jednej z renomowanych, staropolskich restauracji. Powyższe „chwile wytchnienia” od pracy leżą w tradycji wielu firm – tych dużych, zatrudniających rzesze ekspertów, jak i tych małych, pragnących stworzyć zgrany i nie anonimy (!) zespół pracowniczy.o Autorze

M.B.
Artykuł pochodzi z serwisu Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW

Read more »

Podstawowe informacje na temat rachunkowości finansowej

Rachunkowość finansowa to rodzaj systemu gospodarczej ewidencji. W pieniężnej formie obrazuje ona wszelkie zjawiska i procesy, jakie zachodzą w określonej jednostce.

Na podstawie finansowej rachunkowości możliwe jest przedstawienie majątkowej sytuacji firmy, jej finansowego wyniku. Ta odmiana rachunkowości polega na określany majątku, czyli aktywa oraz sposobów finansowania – pasywa.

Rozróżniamy klika podstawowych funkcji finansowej rachunkowości. Są to funkcje informacyjne, dowodowe, rozliczeniowo-obrachunkowe, kontrolne, sprawozdawcze i powiernicze.

Pierwsza z wymienionych, czyli funkcja informacyjna, polega przede wszystkim na dostarczaniu danych dotyczących sytuacji finansowej firmy. Dzięki takiemu rozeznaniu możliwe jest lepsze podejmowanie decyzji gospodarczych. To zdecydowanie nadrzędna funkcja rachunkowości finansowej.

Dowodowa funkcja, jak wskazuje sama nazwa, spełniana jest wówczas, gdy na podstawie rachunkowości zbiera się pisemne dokumentowanie zaszłości gospodarczych. Chodzi tu o pełną archiwizację dokumentów i tworzeniu zapisów księgowych na ich właśnie podstawie.

Funkcja rozliczeniowo-obrachunkowa, to bardzo szczegółowe przedstawienie rozliczeń firmy. Zarówno tych pochodzących z zewnątrz, jak i tych dotyczących wewnętrznych powiązań wynikowych oraz majątkowych.

Funkcja kontrolna, to przede wszystkim zabezpieczenie firmy przed dokonaniem nieprzemyślanych majątkowych nadużyć. Sporządza się więc szczegółowy zestaw informacji na jego temat, przez przebieg po osiągane wyniki.

Kolejną funkcją rachunkowości finansowej, jest funkcja sprawozdawcza. Tu sporządzane dane księgowe wykorzystywane są zewnętrznie przez urzędy skarbowe, Główny Urząd statystyczny, akcjonariuszy i banki.

Funkcja ostatnia z wymienionych, czyli funkcja powiernicza, wiąże się ściśle z ochroną kapitału firmy, jego nienaruszalnością.

Wyróżniamy dwa sposoby prowadzenia rachunkowości finansowej – pełny i uproszczony. Pełny, inaczej określany jako „księgi handlowe” odnosi się do osób prawnych i firm o większych obrotach. Taka działalność zawsze wcześniej wpisana musi być do Krajowego Rejestru Sądowego, przez co jest całkowicie monitorowany przez kontrolne organa. Rachunkowość finansowa polega tu na sporządzaniu zapisów w księgach rachunkowych. Kluczowa jest tu zasada wzajemnego bilansowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, tak zwana reguła podwójnego zapisu.

Sposób uproszczony to wprowadzanie pojedynczo wybranych zasobów i wyników. Ma to na celu znaczne uproszczenie naliczania podatku dochodowego. Trzy podstawowe formy tego systemu to KPIR, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonalny.

Prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkiem osób prawnych (spółek, instytucji, jednostek samorządowych io państwowych) oraz osób fizycznych, które prowadzą własną działalność, spółkę cywilną, jawną, partnerską, ale w przypadku gdy roczny obrót wyniósł co najmniej równowartość kwoty 1 200 000 euro.

 o Autorze

M.B.


Artykuł pochodzi z serwisu Albercik.pl - darmowe artykuły na WWW

Read more »