Kilka słów o Księdze Przychodów i Rozchodów

Najczęściej wybieraną formą ewidencji czynności gospodarczych w firmie jest Księga Przychodów i Rozchodów. Planujesz założenie własnej działalności gospodarczej? Sprawdź czy powinieneś lub możesz prowadzić KPiR.

Księga Przychodów i Rozchodów to rejestr przychodów i rozchodów z dokonanych przez firmę transakcji, np. ze sprzedaży lub zakupu materiałów. Księga ta pozwala na rozliczenie się z urzędem skarbowym. Muszą ją prowadzić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i nie przekroczyły 800 000 euro. Taka suma zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości. Księga Przychodów i Rozchodów jest księgowością uproszczoną i w uproszczony sposób pozwala ewidencjonować operacje firmy.

Księgę Przychodów i Rozchodów powinny prowadzić: osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które nie są objęte obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz które nie robią tego dobrowolnie.

Księgę Przychodów i Rozchodów mogą prowadzić dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umów agencyjnych lub umów zleceń, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej oraz duchowni, którzy zdecydowali się nie płacić ryczałtu.

Księgi Przychodów i Rozchodów natomiast nie mogą prowadzić osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych, osoby oferujące przewóz osób i towarów z wykorzystaniem koni, adwokaci wykonujący swój zawód w zespole adwokackim oraz osoby, które trudnią się sprzedażą środków trwałych, po likwidacji działalności gospodarczej.

Księgę Przychodów i Rozchodów należy prowadzić rzetelnie, czyli na podstawie dowodów księgowych – faktur – potwierdzających dokonane operacje. Ważna jest również terminowość, czyli zapisywanie wszystkiego w czasie rzeczywistym. Poza tym KPiR należy prowadzić w języku polskim oraz polskiej walucie. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na poprawność rachunkową (brak błędów w obliczeniach) oraz ortograficzną. Ważne, aby zapisy były czytelne.

Księga Przychodów i Rozchodów składa się z siedemnastu kolumn. Kolumna 1 zawiera liczbę porządkową. Kolumna 2 to data zdarzenia gospodarczego. Kolumna 3 zawiera numer dowodu księgowego. Kolumny 4 i 5 zawierają dane kontrahenta. Kolumna 6 to miejsce na opis zdarzenia gospodarczego. Kolumna 7, 8 i 9 to informacje dotyczące przychodu. Kolumna 10 dotyczy zakupu towarów. Kolumna 11 zawiera koszty uboczne zdarzenia gospodarczego. Kolumna od 12 do 15 zawiera informacje o wydatkach. Kolumna 16 jest przeznaczona na inne sprawy gospodarcze, a kolumna 17 to miejsce na uwagi.

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów można powierzyć księgowej lub biurowi rachunkowemu. Można też wykorzystać programy internetowe, które ułatwiają samodzielne prowadzenie KPiR.

--
O autorze

gosia

Artykuł pobrany z serwisu: artykulis.pl
Read more »

Opłaty związane z założeniem firmy

Założenie własnej działalności gospodarczej jest współcześnie dosyć prostą czynnością. Nie ma już tak dużej ilości formalności jak kiedyś, ale mimo to wiążą się z tym pewne koszta, których nie da się uniknąć.

Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, to najpóźniej dzień przed rozpoczęciem sprzedaży towarów objętych podatkiem VAT lub świadczenia usług objętych podatkiem VAT, musi złożyć deklarację VAT-R w urzędzie skarbowym. Opłata za dokonanie rejestracji wynosi 170 złotych. Każda zgoda, która musi wydać urząd skarbowy kosztuje 30 złotych, a udzielenie pełnomocnictwa kosztuje 17 złotych.

Jeżeli działalność gospodarcza ma być prowadzona w formie spółki handlowej, to przedsiębiorcy muszą uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarejestrowanie spółki osobowej, czyli jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej kosztuje 750 złotych. Zarejestrowanie spółki kapitałowej, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej kosztuje aż 1000 złotych. Ponadto przedsiębiorcy mają obowiązek ogłoszenia informacji o pierwszym wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za wpis wynosi 500 złotych.

W Polsce istnieje swoboda działalności gospodarczej, ale niektóre działalności są reglamentowane. Jeżeli prowadzona działalność gospodarcza jest reglamentowana, wiąże się to również z kosztami. Działalność reglamentowana to taka, do prowadzenia której przedsiębiorca musi uzyskać stosowne pozwolenia, licencje, koncesje lub wpis do rejestru działalności reglamentowanej. Takie pozwolenia kosztują.

Z kosztami wiążą się składki ZUS. Jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony, a rozpoczyna działalność gospodarczą, to płaci co miesiąc do ZUS-u około 250 złotych za ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli firma jest jedynym źródłem utrzymania przedsiębiorcy, to wtedy wpłaca on do ZUS-u około 930 złotych. Jeżeli jednak jest to pierwsza własna firma przedsiębiorcy lub pierwsza od pięciu lat nieprowadzenia działalności gospodarczej, to przez pierwsze dwa lata przedsiębiorca płaci tylko około 400 złotych miesięcznie.

Wielu początkujących przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie internetowej księgowości, gdyż wiąże się ona z małymi kosztami, tj. 30-40 złotych miesięcznie. Podobnie kosztuje wyrobienie pieczątki firmowej, choć jej posiadanie nie jest obowiązkowe. Obowiązkowe jest za to posiadanie rachunku firmowego. Ceny kont są uzależnione od poszczególnych banków.

Ponadto dochodzą takie sprawy jak wynajem lokalu, założenie strony internetowej, zakup materiałów i sprzętu na potrzeby danej działalności. Koszta jakie się z tym wiążą są bardzo różne i zależą od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej kiedyś był płatny. Aktualnie jest zwolniony od opłat, niezależnie czy dotyczy rejestracji firmy, jakichkolwiek zmian we wpisie, zawieszenia działalności, jej wznowienia lub wykreślenia firmy z ewidencji.

--
O autorze

gosia

Artykuł pobrany z serwisu: artykulis.pl
Read more »